• Velkommen til Life-Partners

 • Life-Manager
  Kommunikation - Planlægning - Vidensdeling

Life-Manager – det skal være let at lykkes

Life-Manager platformen er en innovativ og skalerbar it-løsning, som understøtter kommunikationen, planlægningen og vidensdelingen medarbejder, borger og pårørende imellem.

Med borgeren i centrum involverer Life-Manager borgeren – uanset målgruppen – i sin egen daglige kommunikation og planlægning med medarbejderne og pårørende som den understøttende funktion, og derved øges borgerens egen mestring, pårørendes involvering samt den rehabiliterende tilgang til borgeren.

Life-Manager effektiviser medarbejdernes arbejdsprocesser i forhold til den interne kommunikation, samt den daglige planlægning og kommunikation med borgere og pårørende.

En god implementering er hjørnestenen for at opnå fuld effekt og glæde af Life-Manager. Vi støtter hele processen, medarbejderne og lederne fra start til slut. Digital omstilling kræver både mindset og kompetencer, hvilket er vigtige elementer i vores analyse og implementering. Derfor skaber vi resultater med vores samarbejdspartnere!

Læs meget mere om Life-Manager, de mange muligheder og hvordan vores tilgang er til implementering nedenfor.

Life-Manager – det skal være let at lykkes

Life-Manager platformen er en innovativ og skalerbar it-løsning, som understøtter kommunikationen, planlægningen og vidensdelingen medarbejder, borger og pårørende imellem.

Med borgeren i centrum involver Life-Manager borgeren – uanset målgruppen – i sin egen daglige kommunikation og planlægning med medarbejderne og pårørende som den understøttende funktion, og derved øges borgerens egen mestringen, pårørendes involvering samt den rehabiliterende tilgang til borgeren.

Life-Manager effektiviser medarbejdernes arbejdsprocesser i forhold til den interne kommunikation, samt den daglige planlægning og kommunikation med borgere og pårørende.

En god implementering er hjørnestenen for at opnå fuld effekt og glæde af Life-Manager. Vi støtter hele processen, medarbejderne og lederne fra start til slut. Digital omstilling kræver både mindset og kompetencer, hvilket er vigtige elementer i vores analyse og implementering. Derfor skaber vi resultater med vores samarbejdspartnere!

Læs meget mere om Life-Manager, de mange muligheder og hvordan vores tilgang er til implementering nedenfor.

Life-Manager
Implementering

Grundig forberedelse er vejen til succesfuld implementering

En god implementering er hjørnestenen for at opnå fuld effekt og glæde af Life-Manager. Vi støtter hele processen, medarbejderne og lederne fra start til slut. Digital omstilling kræver både mindset og kompetencer, hvilket er vigtige elementer i vores analyse og implementering. Derfor skaber vi resultater for vores samarbejdspartnere!

Erfaringsmæssigt forudsætter en succesfuld implementering, at man forbereder sig grundigt og starter simpelt op så alle blive trygge og får tid til at vænne sig til at gøre Life-Manager til en naturlig del af hverdagen.

Implementeringsprocessen er delt op i 4 faser:

 1. Beslutnings- og Afklaringsfasen
 2. Forberedelsesfasen
 3. Opstartsfasen
 4. Fastholdelses- og Forankringsfasen

Life-Manager
Skærmbesøg og Video kommunikation

Skærmbesøg – hvem, hvor og til hvad

Helt enkelt og kort kan definitionen til anvendelsen af video kommunikation beskrives således:

Skærmbesøg kan anvendes til alle de besøg, hvor fysisk hjælp ikke er påkrævet.

Life-Manager bliver i dag brugt med store fordele i hjemmeplejen, sygeplejen og social psykiatrien. Vi ser også skærmbesøg gøre stort gavn på bosteder og plejehjem.

Mulighederne er enorme og ingen har endnu set det fulde potentiale af skærmbesøg.

Life-Manager
Institutioner og Plejehjem

Med Life-Manager til Bosteder og Plejehjem oplever medarbejderne en fleksibel personaleplanlægning samt en effektiv kommunikation, som forbedrer arbejdsgange, samarbejde og sikkerhed, hvilket er til gavn for effektiviteten og det psykiske arbejdsmiljø.

Beboerne oplever en øget selvstændighed, medindflydelse og selvhjulpenhed i eget liv ligesom trygheden også øges med en bedre kontaktmulighed med familie, plejepersonale og professionelle.

Pårørende skal opleve en øget tryghed, bedre kontakt med beboeren og større mulighed for involvering og indsigt – pårørende kan være en stor hjælp i hverdagen.

Evalueringer har dokumenteret at 60% af medarbejderne oplever en bedre og forenklet  kommunikation ved brugen af Life-Manager, ligesom 36% har oplevet en effektiviseret og øget kontakt med pårørende.

Life-Manager
Handicap og Socialpsykiatri

Gennem Life-Manager får medarbejderne et redskab som understøtter det kontinuerlige behov for at levere størst mulig kvalitet i kerneydelsen, ved dels at effektivisere anvendelse af personaleressourcer og ved at hjælpe borgerne med at blive mere selvhjulpen.

Life-Manager indeholder en række funktioner, herunder blandt andet Besked, Video og Kalender moduler, der kan understøtte den nødvendige fleksibilitet i arbejdsgangene, planlægningen og kvaliteten i opgaveløsningen.

Nogle af fordelene ved anvendelse af Life-Manager er;

 • Øget mestring gennem løbende vejledning og støtte i her-og-nu situationer
 • Øget handlefrihed og medbestemmelse for borgeren
 • Oplevelse af et mere kvalificeret samarbejde mellem medarbejdere og borgere
 • Bedre disponering over arbejdstiden gennem øget fleksibilitet og reduceret vejtid

Life-Partners A/S

Life-Partners A/S er en kompetent og professionel udviklings- og samarbejdspartner inden for sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger. Vores fokus er på at levere totalløsninger til kunden med fokus på kommunikation, planlægning, organisering, struktur, overblik og vidensdeling.

Vi arbejder konstant tæt sammen med vores kunder om hele tiden at videreudvikle Life-Manager ift. til deres konkrete behov og ønsker.

Med løsningen Life-Manager giver vi medarbejderne, borgerne, familierne samt andre brugere af løsningen mulighed for at kommunikere og organisere med hinanden i ét lukket og sikkert netværk.

Kunderne har blandt andet valgt Life-Partners på grund af følgende udsagn;
Innovativitet, Fleksibilitet, Effektivitet, Ærlighed, Ydmyghed, Ansvarlighed, Økonomi.

Hvordan kan vi hjælpe dig?